در حال نمایش 3 نتیجه

قیمت و خرید انواع روغن لحیم کاری تعمیرات موبایل در مارک های متفاوت با بهترین کیفیت در سایت ابزارک موبایل ارائه میگردد.

هرگاه بخواهید دو قطعه را به یک دیگر لحیم نمایید باید تمیز و از هرگونه رنگ، چربی و اکسید تمیز گردد.

از این رو برای تمیز نمودن برد و جلوگیری از اکسیداسیون از روغن لحیم استفاده میشود